El municipi en xifres

DADES GEOGRÀFIQUES

Comarca: BAIX MAESTRAT
Extensió (km2): 95.00
Núclis de població:
Límits:
Distància a la capital de província: 79.00 (km)
Infraestructures de comunicació: Ctra Nacional 340
Ctra Nacional 232
AP7
Tren

DADES DEMOGRÀFIQUES

Nre. de dones: 12335
Nre. d'hòmens: 12112
Xifra de població: 28273
Nre. de llars: 12112
Densitat de població: 297.00 (Habitants/Km2)

DADES COMERÇ DETALLISTA

Alimentació
Comerç Tradicional 118 m2
Supermercats 14 m2
No Alimentació
Vestit i Calçat 127 m2
Llar 124 m2
Resta no alimentació 187 m2
Comerç mixte i altres
Grans magatzems m2
Hipermercats 2 m2
Magatzems populars m2
Altre comerç mixte 19 m2
Centres Comercials
Centres Comercials 2 m2
Indicador de dotació comercial:
49.00 (nre. establiments /1000 habitants)
Grau de concentració comercial

ALTRES DADES COMERCIALS

Nre. de IAE: 2221
Nre. de IAE comercials: 839
Nre. de mercats: 1
Mercat municipal: Mercat Municipal de Sant Agustí
Nre. mercats no sedentaris: 1
Mercats no sedentaris: Mercadillo del dijous
Dotació d'aparcaments:
Superfície peatonal: m2

© 2021 - Ajuntament de Vinaròs - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball